top of page

הרשמה לאירוע

מלאו את הפרטים שלכם ואנחנו נשלח אותם למקום ההתנדבות.
יש להירשם רק אם אתם בטוחים שתוכלו להגיע. תודה!

יום, 00.00

00:00

איזור

עיר

הערות

שגיאה

שולח את הפרטים..

יש למלא טופס ביטוח לאומי לפני תחילת ההתנדבות, אחרת לא תבוטחו. אם כבר מילאתם.ן את הטופס בעבר, אין צורך למלאו פעם נוספת

* הרישום הקבוצתי מוגבל ל50 נרשמים. ניתן להירשם יותר מפעם אחת

שם האירוע שלנו

מקומות פנויים

bottom of page